Thương hiệu là gì? Ðiều kiện để thương hiệu được bảo hộ là gì?
22:53' 12/1/2007


Trả lời:

Thương hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa cùng loại của một đơn vị này với một đơn vị khác. Các dấu hiệu này rất đa dạng. Chúng có thể là chữ cái, chữ số, hình họa, màu sắc hoặc kết hợp của các yếu tố này.

Các dấu hiệu này giúp người tiêu dùng dễ nhớ, dễ chọn sản phẩm mà mình tín nhiệm, đồng thời, chúng giúp nhà sản xuất duy trì và nâng cao uy tín của sản phẩm gắn với thương hiệu đó.

Ðiều kiện để thương hiệu được bảo hộ

Ðiều kiện đó là thương hiệu phải mang tính đặc trưng, tức là phải khác biệt với các thương hiệu khác ở mức độ dễ dàng nhận thấy.

Sự khác nhau giữa Thương hiệu và chỉ dẫn địa lý

Thương hiệu là tài sản của một doanh nghiệp, do doanh nghiệp đó tự xác định và chỉ đại diện cho doanh nghiệp đó mà thôi. Trong khi đó, chỉ dẫn địa lý đại diện cho tất cả các sản phẩm cùng loại của một vùng, một khu vực địa lý mà bất kỳ doanh nghiệp nào trong khu vực đó sản xuất sản phẩm đó đều có thể đưa tên chỉ dẫn địa lý lên nhãn mác của mình. Những doanh nghiệp như vậy có thể vừa sử dụng thương hiệu, vừa sử dụng cả chỉ dẫn địa lý để khuếch trương sản phẩm.

Luật Việt
Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất