Kiểu dáng công nghiệp là gì?
22:49' 12/1/2007


Trả lời:

Kiu dáng công nghip là nhng yếu tbmt mang tính đặc trưng ca mt sn phm, như hình dáng, đường nét, màu sc, hoa văn.

Mc dù không liên quan trc tiếp đến đặc tính, tác dng ca sn phm, nhưng kiu dáng công nghip li đóng góp vào giá trcu thành nên sn phm vì nó có thhp dn, thu hút khách hàng và là mt yếu tố để khách hàng ddàng nhn biết, phân bit vi sn phm khác, do đó có thlàm tăng khnăng tiêu thsn phm.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất