Với những nước có chu kỳ rà soát dài thì có cách nào để cập nhật thông tin về chính sách của nước đó không?
22:12' 12/1/2007


Trả lời:

Gia các krà soát, các nước thành viên vn có vic phi làm. Rt nhiu hip định ca WTO yêu cu các nước phi thông báo khi có thay đổi chính sách.

Hàng n
ăm, các nước cũng phi cung cp sliu thng kê vtình hình thương mi ca nước mình.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất