Uỷ ban về Thương mại và Môi trường (CTE) có nhiệm vụ gì?
21:59' 12/1/2007


Trả lời:

Đây là mt uban được thành lp tnăm 1994 và đi vào hot động cùng vi WTO. Uban này không có chc năng giám sát điu hành các hip định WTO như các uban khác mà chnhm nghiên cu sâu hơn vcác khía cnh tác động qua li và liên hgia thương mi vi môi trường.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất