Nhãn sinh thái là gì? Nhãn sinh thái và nhãn môi trường có phải là một không?
21:52' 12/1/2007


Trả lời:

Nhãn sinh thái
là mt loi nhãn được cp cho nhng sn phm thomãn mt stiêu chí nht định do mt cơ quan chính phhoc mt tchc được chính phunhim đề ra. Các tiêu chí này tương đối toàn din nhm đánh giá tác động đối vi môi trường trong nhng giai đon khác nhau ca chu ksn phm: tgiai đon sơ chế, chế biến, gia công, đóng gói, phân phi, sdng cho đến khi bvt b. Cũng có trường hp người ta chquan tâm đến mt tiêu chí nht định đặc trưng cho sn phm, ví dmc độ khí thi phát sinh, khnăng tái chế, v.v…

Vmt hình thc, nhãn sinh thái có thmang tên gi khác nhau tng nước. Ví dcác nước Bc Âu có nhãn Thiên nga trng, Đức có nhãn Thiên thn xanh, trong khi Singapore li gi là Nhãn xanh.

Ngoài nhãn sinh thái do mt cơ quan đứng ra cp, còn có mt loi nhãn khác do nhà sn xut tgn lên sn phm ca mình như mt hình thc qung cáo vi người dùng. Ta thy có tlnh dán nhãn "Không có CFC" (CFC là mt loi hp cht gây phá hutng ozone) hoc có loi pin ghi "Không có thungân".

C
hai loi nhãn trên, nhãn sinh thái và nhãn do nhà sn xut tdán, đều gi chung là nhãn môi trường. Thông thường, nhãn môi trường được khuyến khích để các nhà sn xut tnguyn áp dng nhm to ra nhng sn phm thân thin vi môi trường, đồng thi nhc nhngười tiêu dùng vý thc bo vmôi trường bng cách chn mua nhng sn phm đã được dán nhãn. Nhưng gn đây có xu hướng thchế hoá vic dán nhãn này như mt yêu cu bt buc đối vi mt schng loi hàng hoá. Trong trường hp như vy, để được dán nhãn, tc là để thomãn nhng tiêu chí nht định thì nhiu nhà sn xut, đặc bit là các nước đang phát trin, sphi đầu tư thêm chi phí để nâng cp, ci to hoc thay thế toàn bdây chuyn sn xut cũ đương nhiên giá thành hàng hoá sbị ảnh hưởng. Còn nếu không thì hàng hoá ca hskhông ththâm nhp được vào thtrường nước yêu cu dán nhãn.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất