Một số điều khoản của các hiệp định WTO đã chứa đựng nội dung về thuận lợi hoá thương mại, vậy vị trí của vấn đề này trong WTO giờ đây thế nào?
21:38' 12/1/2007


Trả lời:

Đ
úng là mt ship định ca WTO như Hip định ACV, Hip định PSI, Hip định ROO, Hip định ILP, Hip định TBT, Hip định SPS đã có nhng điu khon mang tính thun li hoá thương mi, nhưng người ta cho rng nhng ni dung này còn chưa đủ, mà chdng mc độ gim bt tác động ca các hàng rào phi thuế quan.

Vì th
ế, để thhin ý chí chính trcũng như tăng cường hiu lc ca các bin pháp thun li hoá thương mi, người ta mun WTO thchế hoá vn đề này bng mt văn kin có tính ràng buc đối vi tt ccác nước thành viên. Mt khác, sxut hin ca nhng vn đề như thương mi đin t- mt phương thc giúp thun li hoá thương mi rt nhiu - cũng đòi hi WTO phi có squan tâm điu chnh.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất