Việc các nước thành viên Ban Công tác gia nhập nêu yêu cầu khác gì với việc các nước này đặt câu hỏi trước đó?
21:28' 12/1/2007


Trả lời:

Các câu hi được nêu ra trong quá trình minh bch hoá chính sách nhm làm rõ hin trng thương mi ca nước gia nhp. Các câu hi có thể được nêu ra theo thtbt k, không cn mang tính hthng nào c.

Còn yêu cu được các nước thành viên Ban Công tác gia nhp đưa ra vào cui giai  đon minh bch hoá chính sách. Đây không phi là nhm làm rõ chính sách na mà là nhng đòi hi vmca thtrường mà nước gia nhp cn đáp ng. Nhng đòi hi này nhiu hay ít, mc độ như thế nào tuthuc vào squan tâm ca nước thành viên Ban Công tác đối vi thtrường ti nước gia nhp.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất