Thế nào là điều khoản "bảo lưu"?
21:26' 12/1/2007


Trả lời:

Ngh
ị định thư áp dng tm thi GATT 1947 cho phép các nước duy trì các văn bn pháp lut trái vi quy định ca GATT vn đã tn ti ttrước khi các nước đó tham gia GATT. Đến Vòng Uruguay, điu khon này đã được bãi b. Mi lut l, bin pháp vn được bo lưu trước đây sphi tuân theo các quy định ca WTO. Vi các nước mi gia nhp, hcó thể được phép có mt khong thi gian quá độ để loi bdn các lut l, bin pháp không phù hp.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất