Thế nào là điều khoản "không áp dụng"?
21:25' 12/1/2007


Trả lời:

Đ
iu XXXV ca GATT 1947 quy định điu khon "không áp dng". Theo đó, khi mt nước xin gia nhp, các thành viên ca GATT có thtchi không cho nước đó hưởng nhng ưu đãi mà mình dành cho các nước thành viên GATT khác. Điu khon này ny sinh tvic n Độ tchi dành ưu đãi trong GATT cho Nam Phi do chế độ phân bit chng tc nước này.

Vi WTO, điu khon không áp dng được nêu ở Điu XIII ca Hip định thành lp WTO. Tuy nhiên, có đim khác nhau trong điu khon không áp dng WTO so vi GATT. Trong GATT, điu khon này chỉ được sdng trước khi nước gia nhp bước vào giai đon đàm phán thuế quan. Trong WTO, điu khon này có thể được nêu ra ngay ckhi nước gia nhp đã bt đầu đàm phán thuế quan hoc đã có nhng ưu đãi cth. Như vy, nước gia nhp vào thế bt li hơn vì bị đe dorút mt ưu đãi bt cúc nào. Trong trường hp ca Mông C, mc dù Hoa Kỳ đã đàm phán và đạt được mt số ưu đãi thuế quan ca Mông C, nhưng cui cùng Hoa Kvn thi hành điu khon "không áp dng" đối vi nước này.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất