Lợi ích của việc tham gia WTO là gì?
21:23' 12/1/2007


Trả lời:

Tham gia h
thng thương mi đa phương, cthlà WTO, đem li nhng li ích sau:

- Ở rng cơ hi thương mi vi các nước thành viên WTO trên cơ sở được hưởng nhng ưu đãi do kết qu50 năm đàm phán tkhi thành lp GATT đến nay;

- Tạo ra môi trường kinh doanh n định hơn thông qua quan hthương mi ràng buc cht ch, các quy định rõ ràng và có nhiu khnăng dbáo trước;

- Thông qua mt cơ chế gii quyết tranh chp để bo vcác quyn và quyn li ca mình;

- T
hoát khi thế cô lp, hi nhp vi nn kinh tế thế gii, qua đó nâng cao li ích kinh tế và li ích các mt khác;

- T
húc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước thông qua vic đặt các doanh nghip vào môi trường cnh tranh, tiếp cn vi công ngh, trình độ, cht lượng quc tế, đổi mi hthng lut pháp, tăng cường thu hút vn đầu tư dưới các hình thc khác nhau.

Luật Việt

Các tin tiếp
Các tin trước
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất