Nga ký đạo luật thành lập Trung tâm chống ma túy
0:5' 11/3/2011
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận về việc thành lập trung tâm phối hợp trao đổi thông tin chống ma túy ở Trung Á.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận về việc thành lập trung tâm phối hợp trao đổi thông tin chống ma túy ở Trung Á. Tài liệu của đạo luật này đã được soạn thảo và trình ký từ giữa năm 2009. Các bên tham gia thỏa thuận này là Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Trung tâm có trụ sở đặt tại Astana, sẽ đảm bảo việc thu thập, lưu trữ, phân tích, bảo vệ và trao đổi thông tin về tội phạm quốc tế liên quan đến buôn bán ma túy. Ngôn ngữ chính thức và ngôn ngữ làm việc của trung tâm sẽ là tiếng Nga. Các quan chức của trung tâm sẽ nhận được chế độ công chức dân sự quốc tế. Trung tâm sẽ được tài trợ bởi các bên tham gia thỏa thuận này và các quốc gia tài trợ, trong đó bao gồm Anh, Ý, Nhật Bản, cũng như hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Tổng ngân sách dự kiến của trung tâm là 15,5 triệu dollar.

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử
Các tin tiếp
Các tin trước