Nga: 27 điều cấm đối với cảnh sát
9:18' 30/3/2009
Các lớp dạy kỹ năng sống sẽ giúp cảnh sát Nga gần gũi hơn với người dân.
Để cải thiện hình ảnh về lực lượng cảnh sát trong con mắt của người dân và du khách nước ngoài, Bộ Nội vụ Nga đã quyết định sẽ mở các lớp dạy cảnh sát viên cách tiếp chuyện và cư xử với người dân khi những người này gặp rắc rối.


Đồng thời, Bộ Nội vụ Nga còn ban hành 27 điều cấm đối với các sĩ quan cảnh sát trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc chống tham nhũng, chống nhận hối lộ, cấm nói bậy hoặc hút thuốc, uống rượu khi đang làm việc.

Mục đích của chiến dịch là nhằm trang bị kỹ năng sống tốt hơn cho các chiến sĩ cảnh sát, giúp họ học được cách gần gũi người dân hơn và tránh những lỗi không đáng có.

Các tin tiếp
Các tin trước