Ngăn chặn bạo lực gia đình cần sự tham gia của toàn xã hội
14:36' 28/1/2011
Đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ tạo nên môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, mà còn giúp nâng cao quyền năng cho nhóm phụ nữ bị tổn thương là nạn nhân. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội.


Bạo lực đối với phụ nữ là hiện tượng phổ biến, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, tinh thần các nạn nhân, gây trở ngại lớn cho việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vi phạm quyền con người. Theo Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai, phụ nữ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề bạo lực gia đình. Từ năm 2006 đến nay, qua kết quả nghiên cứu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thống kê, Viện Gia đình và giới thì có hơn 20% các cặp vợ chồng có trải qua bạo lực, từ chửi mắng, nhục mạ đến buộc quan hệ tình dục. Cứ 5 cặp vợ chồng thì có 1 cặp từng xảy ra bạo lực dưới mọi hình thức. Tình trạng bạo lực gia đình những năm gần đây diễn ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng, đối tượng vi phạm cùng với số nạn nhân gia tăng ở khắp các vùng, miền trong cả nước. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi bạo lực đối với phụ nữ đã trở thành mối quan tâm của các quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình do thiếu kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ dẫn đến mâu thuẫn, bất đồng, trong khi tư tưởng gia trưởng vẫn còn ăn sâu vào tiềm thức của người đàn ông... Mặt khác, nhận thức không đầy đủ về pháp luật dẫn đến tình trạng thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong việc can thiệp, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực gia đình.

Thời gian qua, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn nạn bạo lực gia đình. Nhiều văn bản pháp luật, chương trình hành động đã được ban hành như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chương trình hành động quốc gia về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em... Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương như: thành lập các Trung tâm tư vấn, các tổ hòa giải, câu lạc bộ làm chồng, làm cha, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc...

Từ năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và thử nghiệm nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình đến 63 tỉnh, thành  trên cơ sở kết quả triển khai mô hình tại Bình Phước và Tây Ninh. Căn cứ vào mô hình mẫu các tỉnh, thành đã nhân rộng đến những địa bàn khác và đạt được hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật và phát hiện sớm các vụ bạo lực gia đình để can thiệp kịp thời. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham mưu cho lãnh đạo UBND xử lý nghiêm các vụ bạo lực gia đình được phát hiện để răn đe.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là áp dụng biện pháp xử phạt hành chính còn gặp nhiều khó khăn, do nhận thức của một bộ phận cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và cộng đồng làng xóm, nhất là bản thân các nạn nhân về quy định của pháp luật liên quan, cũng như trách nhiệm của họ trong việc phòng chống, ngăn chặn nạn bạo lực gia đình rất hạn chế. Một số quy định pháp luật cũng chưa khả thi, nhiều trường hợp chính nạn nhân của bạo lực gia đình (đa số là người vợ) lại bao che cho hành động của người gây ra bạo lực. Nhiều nơi, chính quyền địa phương còn cho đó là chuyện riêng tư, chỉ can thiệp khi hành động bạo lực đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng chống bạo lực gia đình còn hạn chế. Các địa phương, đặc biệt là cấp xã thiếu cán bộ chuyên trách, thiếu các cộng tác viên... nên công tác phòng, chống bạo lực gia đình khó khăn.

Thực tế trên cho thấy, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình đòi hỏi những giải pháp đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể xã hội. Yếu tố quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là các nạn nhân trong việc đấu tranh, phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương và ngành chức năng cần tích cực thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý; các cơ quan, đoàn thể lấy tiêu chí không gây bạo lực gia đình để bình xét thi đua khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Về phía ngành chức năng, cần đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có công tác xử phạt vi phạm hành chính để xây dựng cơ chế xử phạt thay thế khả thi hơn, bảo đảm tính răn đe của pháp luật, nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Nguyên Nhung
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân
Các tin tiếp
Các tin trước
Nghịch lý án hành chính    (24/12/2010)