Xuất phát từ yêu cầu khách quan của hoạt động quản lý Nhà nước và việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực hành chính, hầu hết các nước trên thế giới và khu vực đều coi trọng nghiên cứu và xây dựng hệ thống tài phán hành chính. từ truyền thống pháp lý, trình độ dân trí, tình hình kinh tế-xã hội, mỗi nước có một giải pháp khác nhau về việc tổ chức tài phán hành chính, nhưng về cơ bản, có mấy loại hình sau:
Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng;...
Chính phủ ngày 15-10 ban hành Nghị định số 153 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, cụ thể: về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản…
Ngày 23-10, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 22/2007 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động. Dưới đây là nội dung văn bản.
Ngày 22-10, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư của Bộ Công thương số 04/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh than. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư dưới đây hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 109 của Chính phủ.
Ngày 30-8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số: 48/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7- 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. Xin giới thiệu nội dung văn bản.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Chính phủ ban hành Nghị định số 144 quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Ngày 12.9.2007, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 110/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Trang123456789
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất