Xin chào, Bạn
LĨNH VỰC HỎI ĐÁP
Nhà - Đất - Xây dựng
Lệ phí trước bạ nhà đất
Phan Ngọc Sang, C1 Vĩnh Hồ, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Gửi ngày : 16/08/2009.
Hỏi :
Chủ tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay đăng ký lại quyền sử dụng đất có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì có phải nộp lệ phí trước bạ phần tăng thêm?
Trả lời :
Tại Điểm a Khoản 9 Mục III Thông tư số 95/2005/TT-BTC (26/10/2005) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định của pháp luật về lệ phí trước bạ qui định: Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với trường hợp sau:

 “a, Chủ tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản, nay đổi giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ tài sản (trừ trường hợp còn ghi nợ lệ phí trước bạ hoặc nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng hoặc khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng có phát sinh chênh lệch tăng diện tích nhà, diện tích đất hoặc thay đổi cấp nhà, hạng nhà so với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng cũ thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần chênh lệch tăng).”

Căn cứ theo qui định nêu trên, trường hợp chủ tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đăng ký lại quyền sử dụng đất mà không thay đổi chủ tài sản nhưng có phát sinh chênh lệch tăng diện tích đất thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần chênh lệch tăng thêm.

Nguồn: Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *