Xin chào, Bạn
LĨNH VỰC HỎI ĐÁP
Kinh tế
Rút vốn góp thành lập công ty
Nguyễn Bạch Dương, Kim Động, Hưng Yên. Gửi ngày : 16/08/2009.
Hỏi :
Công ty chúng tôi là công ty TNHH gồm 3 sáng lập viên. Một trong ba sáng lập viên có góp vốn bằng tiền mặt. Sau khi nhập khẩu máy móc chuẩn bị đi vào sản xuất thì các thành viên không thống nhất được quan điểm và sáng lập viên này xin rút vốn thành lập công ty riêng. Công ty chúng tôi không còn tiền vốn để thành viên trên rút. Vậy, thành viên này rút vốn bằng chính dây chuyền sản xuất vừa nhập về được không?
Trả lời :
Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Việc 1 trong 3 sáng lập viên của công ty TNHH đã góp vốn bằng tiền, nay xin rút vốn là không phù hợp với quy định tại Điều 42 của Luật doanh nghiệp.

Trường hợp thành viên đó không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề nêu tại Điều 43 Luật doanh nghiệp thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Trường hợp công ty không mua lại thì có quyền chuyển nhượng cho các thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Nguồn: Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *