Xin chào, Bạn
LĨNH VỰC HỎI ĐÁP
Nhà - Đất - Xây dựng
Giá đất tính bồi thường được Nhà nước quy định như thế nào?
Gửi ngày : 16/08/2009.
Hỏi :
Xin cho biết giá đất tính bồi thường được Nhà nước quy định như thế nào?
Trả lời :
Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ chuyển mục đích sử dụng; trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp. UBND tỉnh, thành phố có thẩm quyền quy định và công bố giá đất vào ngày 1-1 hằng năm.

 

Bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *