Xin chào, Bạn
LĨNH VỰC HỎI ĐÁP
Thuế Thu nhập cá nhân
Trợ cấp thôi việc trả chịu thuế thu nhập chịu thuế
Hoàng Việt Phong, ngách 6 ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội.. Gửi ngày : 30/07/2009.
Hỏi :
Hiện doanh nghiệp chúng tôi đang áp dụng chế độ đối với người lao động nghỉ hưu là: ngoài các khoản trợ cấp thôi việc trả cho người lao động khi nghỉ hưu theo qui định của Nhà nước, chúng tôi còn trợ cấp thêm cho họ tùy theo số năm công tác tại doanh nghiệp. Xin hỏi, khoản thu nhập này người lao động nhận đuợc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Trả lời :
Căn cứ Điều 17, Điều 42 Bộ luật Lao động. Tại Điều 4, Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội quy định  “...Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được miễn thuế”.

Theo hướng dẫn tại Khoản 4.6 Điểm 4 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC (13/8/2004) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP (23/7/2004) của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: “Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ Nhà nước qui định” được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ các qui định nêu trên thì trợ cấp thôi việc từ quỹ bảo hiểm xã hội trả cho người lao động theo chế độ qui định của Nhà nước thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp ngoài các khoản trợ cấp thôi việc trả cho người lao động khi nghỉ hưu theo qui định của Nhà nước, doanh nghiệp còn trợ cấp thêm cho người lao động thì khoản thu nhập này thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
Bởi Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam.
ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *