Xin chào, Bạn
LĨNH VỰC HỎI ĐÁP
Thuế Thu nhập cá nhân
Đồng sở hữu không tách thửa mà chuyển nhượng đất cho người khác, thuế thu nhập cá nhân được tính ra sao?
Gửi ngày : 31/08/2009.
Hỏi :
Nếu các đồng thừa kế, đồng sở hữu không tách thửa mà chuyển nhượng đất cho người khác, thuế thu nhập cá nhân được tính ra sao?
Trả lời :
Bấy giờ, nghĩa vụ thuế được tính riêng cho từng cá nhân. Thu nhập tính thuế của từng cá nhân được xác định căn cứ vào tổng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và tỷ lệ phân chia thu nhập giữa các cá nhân đồng sở hữu. Tỷ lệ phân chia thu nhập được căn cứ vào thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án...

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
Xin hãy điền đầy những yêu cầu ở form sau. Chúng tôi chỉ trả lời những câu hỏi được nhập bằng tiếng Việt đầy đủ.
Họ và tên : *  
Tổ chức :
Email : *
Lĩnh vực :
Câu hỏi : * (Tối đa 1500 ký tự)
Mã bảo vệ : *